strona główna > Aktualności > Powiat z najwyższym budżetem inwestycyjnym w historii
Kanał RSS Kanał RSS | Ustaw jako startową | Dodaj do ulubionych
Dzisiaj jest Czwartek, 18 Stycznia 2018 roku, Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Polecamy: Centrum pokonało Lesan Halinów 3:0 | Ankieta dotycząca funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania | Spłonął garaż i stodoła | Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie | Zajęcia podczas ferii zimowych w 2018r. | Ruszył nabór kandydatów na stanowisko | BEZPIECZNE FERIE W 3 KROKACH | Powiat Augustowski zwycięzcą Ogólnopolskiego Rankingu | Z uśmiechem patrzymy w przyszłość! | Spotkanie opłatkowe środowisk Sybiraków i Armii Krajowej | Program obchodów 155. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego | „Nie Bądźmy Obojętni” | Zatrzymani za posiadanie narkotyków | Leonarda Szubzda | Odzyskano samochód kempingowy wart 200 tys. zł. |
zareklamuj sie u nas

Zostań fotoreporterem Augustow24.pl
Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!

Kontakt z redakcją:
E-mail: redakcja@augustow24.pl
Tel. 0 604 833 731
Tel./Fax: (0 86) 272 66 97
Najnowsze opinie:

~JOJEC: Wicie Taeda co? Wy najpierw występujecie jako zwolennik finansowania dorosłych dzieci i ich partnerów potem jako zwolennik aborcji. W tym sensie ...

~TAEDA: Obywatele !Te baby mają rację .!!!Ja rozumiem, że taki np.JOJEC ma inne zdanie bo postrzega te demonstracje babskie jako efekt spisku wybranej ...

~daf: Ciekawe jak będzie z frekwencją. Uczestników ostatnich demonstracji można na palcach obu rąk liczyć :)

~JOJEC: No to fajnie.Liczyły wy na opozycję totalną i co?Ta wasza opozycja ma was w d..pie.Tera manifestacja jedynie ostała.Szkoda was baby a może ...

~pan yabu: To w Urzedach Pracy nie ma ofert pracy dla bezrobotnych??? Jak kiedys kolega zazartowaø z urzednikow w UP mowiác do nich:....jak was kiedys ...

Dyżury aptek
Dzisiaj dyżur pełni:

Apteka - Maciej Otto
ul. Wojska Polskiego 51
tel. 87 643-74-46

Aktualności
2018-01-04 11:03:53 Powiat z najwyższym budżetem inwestycyjnym w historii

Podczas sesji Rady Powiatu 28 grudnia radni przyjęli budżet Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

– Budżet jest najważniejszym i podstawowym dokumentem wytyczającym kierunki działania Powiatu na przyszły rok. Konstruując projekt budżetu przyjęto zasadę, że rozwój polega na wybraniu najważniejszych działań i priorytetów dla Powiatu, skupieniu na nich środków finansowych i ich prawidłowej realizacji
– powiedział w swoim wystąpieniu Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Pierwszym priorytetem Powiatu są zadania drogowe, na które zaplanowano w nadchodzącym roku ponad 19 mln zł. Zaplanowano przebudowę ulicy Głowackiego oraz Młodości w Augustowie o wartości kosztorysowej 4.317 tys. zł oraz przebudowę ulicy Saperów w Lipsku o wartości 3.422 tys. zł, pod warunkiem uzyskania na nie dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Planowana jest także przebudowa drogi powiatowej Wrotki – Jaziewo na odcinku od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w miejscowości Jaziewo oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki. Zadania będą realizowane wspólnie z gminami, pod warunkiem uzyskania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na 2018 rok zaplanowano także rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka w miejscowości Bargłówka o wartości 4 mln zł z dofinansowaniem z 1% – rezerwy subwencji ogólnej oraz ze środków samorządu gminnego. Uwzględnione zostały więc te zadania, na które możliwe jest pozyskanie funduszy zewnętrznych przy finansowaniu wkładu własnego po 50% przez gminy i Powiat.  W ramach dobrej współpracy złożona została propozycja Miastu Augustów na realizację wspólnych inwestycji na ulicach powiatowych o łącznej wartości 3,79 mln zł: ulica Hoża i Licealna, fragment ulicy Łaziennej do ul. Kwaśnej i ulicy Szkolnej do ul. Kościuszki. W roku 2018 założono także dofinansowanie remontu ulicy Jaćwieskiej w zakresie prac drogowych w wysokości 1/4 wartości robót. W partnerstwie z Nadleśnictwem Płaska planowana jest przebudowa odcinka drogi Gruszki – Rubcowo – Skieblewo.

Drugi priorytetem jest służba zdrowia. Nadchodzący rok będzie kolejnym rokiem, w którym przeznacza się znaczne środki na doposażenie i remonty SPZOZ i SPZZOD. Ważną inwestycją, która zostanie zrealizowana, będzie budowa lądowiska dla śmigłowców przy SPZOZ o wartości ponad 1 mln zł. Zostanie zakończony także projekt unijny ze środków transgranicznych we współpracy z litewskim Alytusem. W budżecie Powiatu zabezpieczono również kwotę na realizację projektu ze szpitalem w Wołkowysku na Białorusi w kwocie 326 tys. zł, który został złożony do Programu Operacyjnego Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.
Ponadto zaplanowano środki na wkład własny do projektu, o dofinansowanie którego szpital będzie ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Na realizację wymienionych zadań w SPZOZ w budżecie Powiatu zabezpieczono kwotę 1,29 mln zł. W budżecie zarezerwowano także środki w wysokości 1,17 mln zł na skutki spłaty przez SPZOZ kredytu zaciągniętego w latach poprzednich.

Rok 2018 będzie także dobrym rokiem dla hospicjum. Powiat sfinansuje modernizację budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego w kwocie 2,11 mln zł. Zaadaptowane zostanie pierwsze piętro i łącznik pomiędzy budynkami. Dzięki temu stworzone zostaną warunki do ubiegania się o zwiększenie liczby łóżek z dotychczasowych 30 do 60. Z tymi działaniami związana jest konieczność zwiększenia kontraktu, co jest zależne od Narodowego Funduszu Zdrowia.

 – Oprócz dofinansowywania remontów i wyposażenia ze środków Powiatu nadal będzie prowadzony na bieżąco w roku 2018 monitoring wyników SPZOZ i SPZZOD – podkreślił starosta. Naszym celem jest bilansowanie się obu zakładów na działalności medycznej, dodał.

Trzeci priorytet to zapewnienie w budżecie środków na funkcjonowanie wszystkich pozostałych zadań w sposób prawidłowy. W zakresie oświaty na sfinansowanie bieżących działań przeznaczono kwotę w wysokości 22,32 mln zł. W 2018 roku zostanie wykonana rozbudowa budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na kwotę 325 tys. zł, w tym uwzględniono dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Kontynuowana będzie przez Zespół Szkół Technicznych realizacja projektu „Czas na staż”, obejmującego przeprowadzenie praktyk i staży zawodowych uczniów i nauczycieli.

Wydatki na opiekę społeczną i pieczę zastępczą stanowią kolejną ważną sferę działalności Powiatu, wyniosą w roku 2018 kwotę 8,87 mln zł. Wydatki te wykazują od kilku lat stałą tendencję wzrostową, która jest spowodowana zmianą wysokości i zakresu wypłacanych świadczeń wprowadzonych ustawą o pieczy zastępczej, wzrostem liczby dzieci wymagających opieki oraz wzrastającymi kosztami utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej.

Projekt budżetu na 2018 rok zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości około 71,45 mln zł, z tego na realizację zadań własnych Powiatu kwotę 62,29 mln zł i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 6,94 mln zł. Zaplanowane dochody są wyższe od planowanych na 2017 rok o kwotę 5,31 mln zł. Założono uzyskanie wyższych dochodów głównie przeznaczonych na inwestycje na drogach powiatowych (o kwotę 1,9 mln zł) i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (o kwotę 1,5 mln zł) oraz realizację dwóch projektów: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” (o kwotę 2,22 mln zł). Niższe dochody zaplanowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 726 tys. zł,  z tytułu likwidacji Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie o kwotę 550 tys. zł oraz subwencji o kwotę 246 tys. zł. W pozostałych źródłach zaplanowano dochody na poziomie podobnym, jak w roku 2017.

W roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich, głównymi źródłami dochodów są:

1) subwencje z budżetu państwa w wysokości 32,70 mln zł, które stanowią ponad 46% dochodów ogółem,

2)    udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9,88 mln zł, który będzie stanowił 14% dochodów ogółem,

3)    dochody własne osiągane przez jednostki powiatowe w wysokości ogółem 3,80 mln zł, w tym głównie z opłat komunikacyjnych w wysokości 1,42 mln zł.

Wydatki w 2018 roku zaplanowano w wysokości 75,48 mln zł, tj. o 5,86 mln zł wyższe od wydatków w 2017 roku. Wyższy poziom wydatków wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych o kwotę 5,89 ml zł i dotacji na zadania inwestycyjne w SPZZOD w Augustowie o kwotę 1,9 mln zł. Zaplanowano zwiększenie wydatków na szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze ze środków własnych Powiatu, w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów i części oświatowej subwencji ogólnej. Założono, że przy realizacji wszystkich zadań, wystąpi deficyt budżetu na poziomie około 4 mln zł, który zostanie sfinansowany z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2018.

 – Jest to budżet optymalny, bardzo ambitny, ale realny
– powiedział na zakończenie wystąpienia starosta Szlaszyński. – Wydatki inwestycyjne na rok 2018 zaplanowano w wysokości blisko 23 mln zł i będą one stanowiły ponad 30% wszystkich wydatków. Będzie to kolejny, czwarty rok wzrostu inwestycji i będą to inwestycje najwyższe w dotychczasowej historii Powiatu Augustowskiego, dodał.
Red.

- Starostwo Powiatowe w Augustowie -
zdjęcie: arch. augustow24.pl

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

2018-01-09 19:20:35 | arek
4 mln kredytu o czym tu gadać, zadlużać każdy POtrafi. Zamienił stryjek szykierke na kijek
2018-01-08 10:14:54 | Allemania
Czyli starosta i burmistrz podobnie mówią o budżetach, jakie uchwalili im radni. "ambitny i realny"
Miejmy tylko nadzieje, ze starosta sprosta ambitnym planom radnych. Burmistrz zapowiadał realizację budżetu, jaki uchwalili mu rok temu rani, ale mimo pieniędzy nie udało mu się w 2017 ani bazy zbudować, ani złobka wyremontować. W tym roku będzie znowu próbował, bo radni znowu uparcie chcą tych inwestycji. Może się uda. Oby!

Serwis komputerowy
Polecamy: Mapa miasta | UM Augustów | Starostwo Powiatowe w Augustowie | Augustów Przez Celownik ... | Radio Białystok | Radio 5 | APK Augustów | UKS Centrum Augustów | Oferty pracy | KP PSP Augustów | OSP Augustów | CSiR Augustów | SPARTA Augustów | Bajkowski.net | Podlasiak.Info | Kino ISKRA | Policja Augustów | Dyżury Aptek | Doctor Rock | Praca | "ASON" |
Redakcja | Reklama | Współpraca | Prywatność | Regulamin Ogłoszeń | Regulamin Katalogu Firm | Regulamin Forum | Serwis Komputerowy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
"INFOTECH" mgr Ruchlewicz; 19 200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 2/1 | Infotech